6 Mayıs 2010 Perşembe

İşçiye İhtar verilmesi


Özellikle bazı işyerlerinde işçilere sık sık ihtar verilir. Aslında bunda amaç ; işçiyi bazı huylarından vazgeçirmek veya ileride doğabilecek anlaşmazlıklarda belge olarak kullanmaktır. Sık sık tuvalete gidiliyorsa, uzun uzun telefon görüşmeleri yapılıyorsa, çalışan diğer arkadaşlarının yanına gidip sohbet ediliyorsa ihtar yazarak bu davranışları kontrol altında tutmaya çalışılmaktadır. Bazıları bir hafta gelmez işine devam eder , bazıları gerçekten işi vardır gelmez ihtar verilir. Demek ki işverenin sevgili kullarına ihtar yazılmaz !.Sn : Recep Demir                                            16 Mayıs 2010


Kavaklı yolu,No: 36


Silivri-İstanbul


15 Mayıs 2010 tarihinde habersiz işe gelmediğiniz tutanakla tespit edilmiştir. Amirlerinizden izin almadan ve habersiz olarak işe gelmemeniz konusundaki savunmanızı yazıp 17 mayıs saat 18:00 ‘e kadar personel işleri müdürlüğüne vermenizi rica ederiz.


İşveren vekili


Kaşe ve imza


KENDİSİ TESLİM ALDI


Adı Soyadı - İmza


Bunun gibi çeşitli konularda ihtar yazılır ve savunmanız istenir. Günde şu kadar tuvalete gittiğiniz ve işi aksattığınız , çalışma arkadaşlarınıza kötü örnek olduğunuz gibi.. Özellikle aynı konularda olur ki disiplinsizliğinizin devam ettiği belgelenmiş olur.


TUTANAK nedir ? Sizden sorumlu olan kişi, sizle çalışan iki personelin huzurunda o gün işe gelmediğinizi belirten bir yazı yazar ve iki şahit’e imzalatır. Bunu işyerinin personel işlerine verir.


Şimdi ; İşçi, gerçekten aynı konuda disiplinsizliğe devam ederse ve bu konuda birden fazla ihtar alırsa, bu ihtarlarla ilgili savunmasında tatmin edici bir savunma da yapamazsa; bu sebeple işine son verildiğinde açacağı işe iade davasını büyük ihtimalle kaybedecektir. İhtarların konusu tazminatsız işe son vermeyi gerektirecek boyutta ise işe tazminatsız da son verilir.


İHTARI İMZALAMAZSSAM NE OLUR ? Almasam olur mu ? gibi düşünceler korkuyu da beraberinde getirdiği için almaktan kaçınırız.


KANUN DER Kİ “ Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir “ Yani sen istediğin kadar imzalama ! İşveren veya vekilinin bu durumu tutanakla tespit edip bir veya iki şahitle imza altına alması yeterli görülmektedir.
Burada önemli olan işçinin savunmasını yazarken geçerli bir nedene ve belgelere sahip olmasıdır.

AKLINIZDA OLSUN ….


İşveren, iş sözleşmesinin feshini yazılı yapacak ve fesih nedenini açık ve kesin bir şekilde belirtecek.


İşçinin iş sözleşmesi hakkındaki iddialara karşı savunması alınmadan, davranışı veya verimiyle ilgili nedenlerle iş sözleşmesi feshedilemeyecek. İş sözleşmesi feshedilen işçi tebliğ tarihinden başlayarak bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilecek.


Yıllık izne rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemeyecek
İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.


GÖREVLENDİRMEDİĞİNİZ YERE GİRİP KAZA GEÇİREN İŞÇİDEN İŞVEREN SORUMLUDUR.

İŞYERİNDEKİ İNTİHAR ve KAVGADAN DA İŞVEREN SORUMLUDUR.

TRAFİK KAZASI YAPAN SERVİSİNİZDEN DAHİ İŞVEREN SORUMLUDUR.

İŞVEREN İŞTEN AYRILAN PERSONELDEN EĞİTİM MASRAFLARINI TALEP EDEBİLİR.


İŞ GÜVENCESİ : İşçinin geleceğeine güvenle bakabilmesi, kendisinin ve ailesinin geçim kaynağını sağlayan gelirden mahrum kalma kaygısından uzak kalması, işçinin işine hiçbir biçimde değil; “yalnız keyfi olarak” son verilme imkanının kaldırılması veya en azından belli şartlara bağlanmasıdır. 30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçiler iş güvencesi kapsamına girer.0 yorum:

Yorum Gönder

 

ÇALIŞANIN PENCERESİ

Emekli olup ta çalışmak isteyenler, hem emekli maaşlarını almak , hem de çalışmak isterler. Yani iki maaş almak her çalışanın hayali.Emekli olduktan sonra bulduğunuz işte , sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışabilirsiniz. Emekli maaşınızı tam alırsınız ama yeni maaşınızdan % 7.5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir.

ALO 170

Psikolojik tacizle mücadeleye destek olma için,çalışma ve sosyal güvenlik iletişim merkezi bünyesinde 7 gün 24 saat hizmet vermek için kuruldu. Mobbing mağdurlarına hizmet veriyor. Mobbingin ne olduğu, bununla nasıl baş edileceği ve şikayette bulunulduğu zaman nasıl bir işlem yapılacağı konularında bilgi veriyor.

Blogroll

LAZIM OLUR

LAZIM OLUR

STAJ SİGORTASI BAŞLANGIÇ SAYILMAZ Staj sigortasında, kişileri emekli eden ( malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ) primi ödenmediğinden “staj sigortası” emeklilik için başlangıç sayılmaz.

Adres kayıt sisteminde adresinizin kayıtlı olup olmadığını https://adres.nvi.gov.tr internet adresinden öğrenebilirsiniz.

Nüfus sureti belgesi muhtarlıklardan veya noterlerden verilmektedir. Nüfus müdürlüğünden yerleşim yeri belgesi ( ikametgah ) ve nüfus kayıt örneği belgesi ücretsiz olarak verilmektedir.

AKLINIZDA BULUNSUN

Karıncalar için ise en güvenli ve caydırıcı araç Limon’dur. Karıncaların geçtikleri yerlere küçük dilimler halinde limon koyun,limonu sevmeyenlerinde olduğunu göreceksiniz. Karıncaların bulunduğu yere yarım kesilmiş limonu bırakın , hele hele limon çürümeye başlayınca çevrede karıncaları arasanız da bulamayacaksınız. NOT EDİN Zamanla fırının içine sinmiş yemek kokuları sizi rahatsız ederse bunun kolayı var. Yarısı sirke yarısı su ile doldurulmuş bir tavayı fırının orta yerine koyup fırını birkaç dakika çalıştırın. İstenmeyen kokuların kaybolduğunu göreceksiniz. Evde kullanmadığınız çaydanlıkların içine bir parça kesme şeker koyarsanız zamanla oluşacak hoş olmayan kokuları önlersiniz. Kızartma yaparken mutfağınızın kötü kokmasını istemiyorsanız ocağın bir gözünde bir tencerede sirkeli su kaynatın

Başa gelen çekilir Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template